Her er en oversikt over hva artikler i Grønn Megafon må inneholde, samt noen tips for å få en god og lesbar artikkel.

Du trenger

  • Et passende innhold (Her finner du tips til det)
  • En overskrift. Overskriften på forsiden av Grønn Megafon blir den samme som i artikkelen.
  • En ingress (kort oppsummering av saken på maks et par setninger) øverst i selve artikkelen
  • Avsnitt og underoverskrifter: Avsnitt gjør teksten lettere tilgjengelig. Dersom artikkelen er lang, hjelper også underoverskrifter med å gjøre teksten mer lesbar.
  • Et eller flere bilder. Et av bildene vil komme på forsiden av Grønn Megafon sammen med overskriften og lenke til artikkelen.

Noen små tips:

  • Skriv hele setninger;
  • Skriv kort og konsist;
  • Bruk kildehenvisninger i faktatekster, kildene kan enten skrives rett inn i teksten, eller kan stå som fotnoter nederst i artikkelen;
  • Unngå oppramsing. Dersom du likevel har mange punkter du ønsker å få med i artikkelen, bruk gjerne kulepunktlister slik som her. Det gjør teksten lettere å lese.

Bruk av bilder

Husk å følge regler for bildebruk. Mer om disse reglene finner du her og her.

Kun bilder elevene selv har tatt vil brukes i artiklene. Dette er både fordi artikler stort sett alltid blir mer interessante å lese når det brukes originale fotografier som er direkte knyttet til saken det skrives om. Dessuten er det mye læring i å ta bilder for offentlig publisering. Elevene bevisstgjøres i forhold til regler for billedbruk og de blir bedre å ta bilder.

Grønn Megafon er en non-profit nettside for lærere og elever. Når Grønn Megafon mottar en artikkel med bilder, gir avsender samtidig Grønn Megafon rett til å bruke bilder og tekst vederlagsfritt.

Ta gode bilder

Et bilde sier mer enn tusen ord, sies det. Det er mye sant i dette, men bare når bildet er godt. Så ta så gode bilder som mulig. Her er ti enkle tips for deg som skal ta bilder til en Grønn Megafon-artikkel.

Husk å legge ved navn på skole, klasse og navn på artikkelforfatter(e) dersom ikke hele klassen står som avsender.

Lykke til!