Inspirer andre til innsats for miljøet

Grønn Megafon er en miljøavis, laget av og for elever og lærere i skolen. Formålet med nettavisen er å inspirere både elever og lærere til å bruke undervisningen til å gjøre en innsats for miljøet.

Foto: Julia Schwab – Pixabay

Hvordan få noe på trykk i Grønn Megafon?

Alle små og store prosjekter der elever i skolen bidrar til å spre kunnskap om klima- og miljøutfordringer er aktuelle for publisering i Grønn Megafon.

Oppskriften er enkel:

 • Klassen gjennomfører et undervisningsopplegg med miljøprofil.
 • Elevene tar underveis i prosjektet bilder av det de holder på med…
 • … og skriver til slutt en artikkel om det de har gjort. Denne lenken gir deg en pekepinn på hva en artikkel i Grønn Megafon bør inneholde.
 • Når artikkelen er ferdig, sender de den, sammen med noen utvalgte bilder, inn til Grønn Megafon.

Her er tre eksempler fra virkelig undervisning som ville egnet seg for publisering:

 • Foto: Alexander Meyer

  En femteklasse i Sandefjord gikk i en naturfagstime ut i den lokale skogen rundt skolen og tok jordprøver på tilfeldige steder i skogen. Deretter undersøkte de jordprøvene for plastrester. Alle jordprøvene inneholdt større og mindre plastbiter.

 • En tredjeklasse fra Sørlandet dro til den lokale stranden. Der plukket de søppel og så på hva som er naturlig og hva som er menneskeskapt av det som finnes i fjæra. De laget også sin egen forskerbok.
 • To tiendeklasser i Valdres laget i kunst og håndverk, kunst av plast som de fant i naturen. Bildene som elevene laget, ble til en utstilling for medelever, lærere og foreldre. Prosjektet bidro til større bevissthet rundt plastforsøpling i naturen, og førte til at skolen begynte å kildesortere plast.

Her er noen ideer til undervisningsprosjekter som passer for publisering i Grønn Megafon:

(Kun ment som illustrasjon for hva som passer til Grønn Megafon og hvordan undervisningsopplegg i ulike fag kan inkludere miljø.)

 • Elever lager vegetarmat i mat og helse, og inviterer foreldre og besteforeldre til å komme å smake og kanskje også lære litt om vegetarmat. Artikkel om prosjektet, gjerne inkludert matoppskrifter, bilder elevene har tatt underveis i prosjektet, litt forklaring til hvorfor vegetarmat er bra for miljøet, skrives i norskfaget og sendes til Grønn Megafon.
 • Elever lager klær av plastavfall i kunst og håndverk og lager en utstilling som de viser frem til medelever, lærere og foreldre. Artikkel om prosjektet skrives i samfunnsfag, der elevene også lærer mer om de til dels ødeleggende miljømessige konsekvensene av moderne klesproduksjon.
 • Elever skriver brev til knekkebrødprodusenten Ryvita i engelsktimene og spør hvorfor de pakker müsli-knekkebrødene inn i små plastikkposer inne i pakkene og dermed bidrar til masse unødvendig plastsøppel. Brevet sender de til hovedkontoret for Ryvita som ligger i England. Både brevet og svaret de får tilbake oversettes til norsk og publiseres på Grønn Megafon med en liten forklaring til prosjektet.
 • Elevene designer i kunst og håndverk ny emballasje til skruepakker (f.eks. terasseskruepakker som man finner på alle byggevarekjedene), men laget av papp. Et par av utkastene sendes inn til diverse skrueprodusenter.

  Foto: Peggy og Marco Lachmann-Anke – Pixabay

  Sammen med forslagene til ny design på skruepakkene, skriver elevene et brev (gjerne i norskundervisningen), der de ber skrueprodusentene høflig om å begynne å pakke skruene i pappesker. Slik påvirkes skrueprodusentene til å redusere bruken av plastemballasje. Prosjektet presenteres på Grønn Megafon.

 • Elevene lærer om innsekter, bier og pollinering i naturfag og lærer å lage innsekthotell i kunst og håndverk. Insekthotellene og litt av det elevene har lært om innsekter publiseres på Grønn Megafon.
 • Elevene bruker samfunnsfagtimene til å undersøke hvem som er miljøannsvarlig i kommunen, og finner ut hvilke planer kommunen har for bevaring av naturmangfold, f.eks. våtmarker og myrområder. Funnene presenteres i en artikkel på Grønn Megafon.
 • Elevene kan bruke tid sammen med lærerne på å finne måter å påvirke mennesker til mer miljøvennlige valg. Svarene de finner kan publiseres som inspirasjon til andre elever og lærere på Grønn Megafon.
 • Elevene leser seg i naturfag opp på moderne matproduksjon og skriver en artikkel om sammenhengen mellom brenning av regnskog og for til norske husdyr og oppdrettslaks.  Artikkelen presenteres på Grønn Megafon.

Foto: Alicja – Pixabay

For å forstå mange miljøutfordringer trengs også forståelse for matematikk og matematiske begreper. Både når vi skal regne på energibruk, ulike typer forbruk, arealbruk, volum, eller andre faktorer som vi trenger for å forstå hvordan mennesker påvirker miljøet, trengs matematikk. Vi må også mange ganger kunne litt om statistikk. Matematikk kan derfor ofte også være et fag som kan inkluderes i ulike miljøprosjekter.

Alle miljøprosjekter, små og store, fra både ett fag og fra tverrfaglige prosjekter, kan publiseres på Grønn Megafon. Målet er å spre kunnskap om miljøproblemene vi har og inspirere andre elever og lærere til å gjennomføre liknende prosjekter. Da bidrar vi til mer bevissthet om miljøproblemer og bidrar til bevaring av miljøet.