Foto: analogicus – Pixabay

Samtlige skoler i Valdres startet i september opp et felles miljøprosjekt. Det skal vare gjennom skoleåret 2019/2020. De neste par månedene, og etter at snøen har reist etter vinteren, oppfordres alle elever, enten aleine eller sammen med foreldre og foresatte, venner, besteforeldre osv., å rydde plastsøppel i naturen i kommunen de bor. All den eierløse plasten som blir funnet ute i naturen, tar elevene med seg på skolen der den samles inn og oppbevares i egne låste containere som VKR stiller til disposisjon for prosjektet.

Hva skal plastafallet brukes til?

På hver enkelt skole (et par skoler samarbeider om prosjektet) vil den innsamlete plasten brukes som byggemateriale til et plastmonster. Dette skjer på vårparten 2020. Alle plastmonstrene skal designes av elever i samarbeid med lærere. Noen klasser eller klassetrinn vil naturligvis bli mer involvert i dette prosjektet enn andre, men vårt håp er at alle elevene og deres foresatte vil være med på denne dugnaden. På den måten får vi ryddet den vakre valdresnaturen for plastsøppel, og elevene som skal bygge plastmonstrene får de beste råmaterialene til å lage de kuleste, morsomste, skumleste, og rareste plastmonstrene Valdres og Norge noen gang har sett!

Hva skjer med plastmonstrene?

Når plastmonstrene er ferdige vil skolene, i samarbeid med en landskapskunstner, stille disse ut på Valdres Folkemuseum i starten av juni. På samme tid og sted blir det også et stort fellesarrangement for alle elevene som har vært med å bygge plastmonstrene. Kombinasjonen av gamle, norske tradisjonsbygg på folkemuseet, og 8-10 større og mindre plastmonstre bygget av plastavfall elevene har funnet i naturen, vil helt sikkert bidra til å få mange til å reflektere over bieffektene av det moderne forbruket vårt og at plastforsøpling ikke er greit! Konkret program for samlingen på Valdres Folkemuseum kommer vi tilbake til etter hvert.

I forbindelse med plastmonsterprosjektet, vil det sannsynligvis også bli laget en del annen kunst av plastsøppel. Det vil antakelig også bli skrevet en del elevtekster om plastforsøpling. I tillegg oppfordrer vi elever til å ta bilder av plasten de finner i naturen med mobiltelefonene sine. Vi planlegger at noen av disse bildene, sammen med noe av plastkunsten og elevtekstene, blir presentert på Briskeby ungdomshus på Fagernes som en egen separat utstilling. Den vil også åpne i starten av juni.

Konkrete mål for prosjektet

Foto: Ben-O – Pixabay

  • Bidra til en renere natur i Valdres;
  • gi elevene en konstruktiv stemme for et renere miljø;
  • gi elevene mulighet til å uttrykke seg på en original og kreativ måte;
  • bidra til å utvikle naturglede hos elevene;
  • skape et positivt, felles prosjekt for Valdres;
  • øke bevisstheten rundt plastforsøpling i naturen, både lokalt og nasjonalt;
  • redusere unødvendig plastforbruk. Blant annet har vi et enkelt og helt konkret mål for prosjektet: at elever, sammen med foreldre og skoler, i fellesskap skal klare å redusere plastposeforbruket i Valdres.

Målet er å få flest mulig til å stille opp på denne dugnaden, for et renere Valdres, og for et bedre miljø for alle! Vi ser frem til både små og store innsamlete bidrag, og selvsagt også til den store avslutningen på Valdres Folkemuseum i juni 2020.

(For de spesielt interesserte)

Bakgrunn for prosjektet

Summen av alle de små plastbitene vi sprer i naturen er ødeleggende for økosystemer over hele planeten og til syvende og sist også for oss mennesker. I tillegg til å ødelegge for dyre- og planteliv, inneholder plast en rekke organiske miljøgifter, som PCB, PAH, pestisider, phtalater, bromerte flammehemmere og bisphenol A. Undersøkelser viser at disse miljøgiftene kan overføres fra plast til marine organismer. Da ender plastrestene til slutt opp som mat på vår egen tallerken.

Bildene av en utmagret grånebbhval som strandet i Fjell kommune januar 2017 samt bildene av det den hadde i magen, ble en vekker for mange. Over 40 plastposer og plastsekker trykket sammen i hvalens magesekk hadde hindret dyrets næringsopptak så mye at den ikke lenger klarte å ta til seg næring. Bildene av hvalen gjorde oss oppmerksomme på et problem som bare blir mer og mer prekært for hvert år. For plasten akkumuleres, og problemet blir derfor ikke mindre. Bare større. Hvis plastforsøplingen fortsetter i dagens tempo vil det f.eks. være omtrent fire ganger så mye plast i havet som i dag, om bare 30 år. Allerede i dag rydder vi mange av strendene våre hvert år, bare for å oppdage at de kort tid etter igjen fulle av plastsøppel. Hvordan vil de se ut i fremtiden når det er forventet en firedobling av plasten i havet på bare noen tiår? Selv om Valdres ikke direkte bidrar til den marine forsøplingen, går også plasten som havner i naturen her, i oppløsning og blir til mikroplast. Dette havner i vassdragene våre, og til slutt i havet, sammen med all den andre plasten vi finner der.

Plast er et billig, holdbart og svært anvendelig materiale. Derfor bruker vi det i alt fra klær og leker til emballasje og kosmetikk. Plast er overalt. Det er derfor ingen lett oppgave å snu denne trenden og redusere plastforbruket vårt. Så selv om det allerede er mye oppmerksomhet rundt problemet, er enda større bevissthet rundt problematikken nødvendig for å få snudd den negative trenden så raskt som mulig.

Skolen i et miljøperspektiv

Skolens og opplæringens verdigrunnlag er blant annet tuftet på respekt for naturen og miljøbevissthet. I de nye lærerplanene for skolen står det blant annet at skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet. Videre står det at elevene skal utvikle bevissthet om hvordan menneskets levesett påvirker naturen og klimaet og dermed også våre samfunn. Det står også at skolen skal bidra til at elevene utvikler vilje til å ta vare på miljøet.

Under prinsipper for læring, utvikling og danning står det at et tverrfaglig tema er bærekraftig utvikling: «Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.» Videre kan vi lese følgende: «Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.»