PLAST

Plast er farleg, plast kan drepe.
Plast i havet plast på land,
kan vi ikkje skjerpe oss litte grann.

Plast den sårer
plast den gjør så andre gråter.
Plast den er over alt og
den er til og med i ditt hus.

Det kjem til å regne plast til slutt.

Plast blir kasta ned i havet
plast blir ikkje borte
den kjem i magen til kvalen og
der blir den ikkje borte.

Det kastes 15 tonn om ikkje meir
per minutt
Så slutt vær så snill

Celine, 5. klasse Bagn skule