Prosjekt Plastmonster

Vi er klasse 4b ved Nord Aurdal barneskole. Vi har [...]